Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

Sac levha malzemeleri üretim hatt? | XPS ekstrüzyon plastik izolasyon levhas? üretim hatt? (CO2 k?pük teknolojisi)

XPS ekstrüzyon plastik izolasyon levhas? üretim hatt? (CO2 k?pük teknolojisi)


  • Mükemmel bir kapal? hücre petekli yap? ise, mevcut piyasalarda kabul edilen en iyi izolasyon malzemeleridir. Geri dönü?ümlü EPS polistiren levha granülasyonu ana hammadde olarak ç?kar?lan köpük, stereotipler, traksiyon, keserek ürün üretim süreci tamamlanmal?d?r. Onun yo?unlu?u, su içme oran?, ?s? iletkenli?i ve buhar geçirgenlik katsay? yönünde di?er tipli levha ?eklindeki yal?t?m malzemelerinden daha dü?üktür.


BACK
上分下分