Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

Sac levha malzemeleri üretim hatt? | PP, PS, EVOH levha ekstrüzyon hatt?

PP, PS, EVOH levha ekstrüzyon hatt?


  • PP, PS plastik levha, k?rtasiye, dekoratif levha üretim hatt?: PP, PS levhalar?n kullan?m? yayg?n, plastik kal?pla?t?ktan sonra direk g?da, elektronik ürünler ve di?er ambalajlarda kullan?labilir; Çe?itli ?effaf, çift renkli, matte, üç boyutlu k?rtasiye saclar?.Mü?teri ihtiyaçlar?na göre çok katl? presleme hatt? özelle?tirilebilir, hemde verim aral???100-1200Kg / h aras?nda olacakt?r.


BACK
上分下分