Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

Sac levha malzemeleri üretim hatt? | Yüksek h?zl? APCP üretim hatt?

Yüksek h?zl? APCP üretim hatt?


  • APCP için k?saca alminyum levha denir, yüzeyinde i?lem ve kaplanan (Florokarbon kaplama veya poliester kaplamal?) alüminyum folyo ile yüzey tabakas?, polietilen malzemeler çekirdek tabakas? yap?lan ve termal bile?im teknoloji üretimi sonucu olu?an yeni tipli dekoratif malzemeleridir; Temelde in?aat perde duvarlar?, d?? duvar dekorasyon ve reklam, oda içi dekorasyon ve benzeri yap?m?nda kullanmaktad?r.


BACK
上分下分